อบรมเครือข่าย SMEDU

This slideshow requires JavaScript.

การจัดการอบรมเครือข่าย SMEDU ของศูนย์แม่ข่ายจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2554

บรรยากาศของการอบรมเป็นไปด้วยสนุกสนาน ตื่นเต้น น่าสนใจแม้จะพบกับเหตุการณ์ ไฟดับ
เน็ทช้า ทุกคนก็ยังยิ้มได้อย่างเริงร่า

Social Media


Social ในที่นี้หมายถึง สังคมออนไลน์
Media ในที่นี้หมายถึง เนื้อหา เรื่องราว และบทความ
Social Media จึงหมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การสื่อสารแบบนี้ จะทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือ

เนื้อหาของ Social Media โดยทั่วไปเปรียบได้หลายรูปแบบ ทั้ง กระดานความคิดเห็น (Discussion boards), เว็บบล็อค (Weblogs), วิกิ (wikis), Podcasts, รูปภาพ และวิดีโอ ส่วนเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อหาเหล่านี้ก็รวมถึง เว็บบล็อค (Weblogs), เว็บไซต์แชร์รูปภาพ, เว็บไซต์แชร์วิดีโอ, เว็บบอร์ด, อีเมล์, เว็บไซต์แชร์เพลง, Instant Messaging
เว็บไซต์ ที่ให้บริการ Social Network หรือ Social Media

This slideshow requires JavaScript.


ภารกิจ ในการศึกษา Social Media

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ก่อนที่นักเรียนจะดำเนินการศึกษาบทเรียนในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์จำเป็นจะต้องกรอกรายละเอียดของนักเรียนในส่วนที่จะสามารถเชื่อมโยงความคิดเห็น การนำเสนอ ในระบบ Social Network ได้เป็นอย่างดีโดยการคลิกแบบกรอกข้อมูลรายละเอียดของนักเรียน

การจัดการเรียนการสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Prodesktop เป็นแนวทางหนึ่งในการเรียนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาจะประกอบไปด้วย
1.ความรู้เบื้องต้นกับโปรแกรม Pro/DESKTOP
2.การสร้างวัตถุทางตัน
3.การตัดมุมชิ้นงานลักษณะต่าง ๆ
4.การตัดมุมของรูปเหลี่ยม
5.การปรับเปลี่ยนและเจาะวัตถุทางตัน/การทำรูป โครงร่าง
6.การสร้างภาชนะรูปแก้ว
7.การสร้างรูปทรงเกลียว (สปริง) /การสร้างข้องอและเจาะรู
8.การสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักร/การตัดมุมวัตถุ
9.การสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ/การสร้างอิฐบล็อค
10.การออกแบบลูกกุญแจ/การสร้างรูปเกียร์อย่างง่าย
11.การสร้างแกลลอนพร้อมที่จับแบบเจาะ
12.การสร้างกล่องและฝาบานพับ
13.การสร้างโต๊ะ
14.การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว (Animation)
15.โครงงานการออกแบบและการสร้าง

Prodesktop

การออกแบบเป็นการสร้างงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์โดยการนำความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาดำเนินการออกแบบด้วยการใช้โปรแกรม Prodesktop ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มองเห็นเป็นรูปธรรมและสามารถสร้างได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ การใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP จึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาดได้

หลักการออกแบบผลิคภัณฑ์

หน้าที่ใช้สอย
หน้าที่ใช้สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกที่ต้องคำนึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยดี (HIGH FUNCTION) แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นั้นก็จะถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยไม่ดีเท่าที่ควร สำหรับคำว่าประโยชน์ใช้สอยดี (HIGH FUNCTION) นั้น ดลต์ รัตนทัศนีย์ ( 2528 : 1) ได้กล่าวไว้ว่า เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจขอให้ดูตัวอย่างการออกแบบมีดหั่นผักแม้ว่ามีดหั่นผักจะมีประสิทธิภาพในการหั่นผักให้ขาดได้ตามความต้องการ แต่จะกล่าวว่า มีดนั้นมีประโยชน์ใช้สอยดี (HIGH FUNCTION) ยังไม่ได้ จะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นร่วมอีกเช่น ด้ามจับของมีดนั้นจะต้องมีความโค้งเว้าที่สัมพันธ์กับขนาดของมือผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการหั่นผักด้วย และภายหลังจากการใช้งานแล้วยังสามารถทำความสะอาดได้ง่าย การเก็บและบำรุงรักษาจะต้องง่ายสะดวกด้วย ประโยชน์ใช้สอยของมีดจึงจะครบถ้วนและสมบูรณ์

เรื่องหน้าที่ใช้สอยนับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนมาก ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้คนทั่วๆ ไปทราบเบื้องต้นว่า มีหน้าที่ใช้สอยแบบนี้ แต่ความละเอียดอ่อนที่นักออกแบบได้คิดออกมานั้นได้ตอบสนองความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ เช่น มีดในครัวมีหน้าที่หลักคือใช้ความคมช่วยในการหั่น สับ แต่เราจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบมีดที่ใช้ในครัวอยู่มากมายหลายแบบหลายชนิดตามความละเอียดในการใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะที่แตกต่างเช่น มีดสำหรับปอกผลไม้ มีดแล่เนื้อสัตว์ มีดสับกระดูก มีดบะช่อ มีดหั่นผัก เป็นต้น ซึ่งก็ได้มีการออกแบบลักษณะแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน ถ้าหากมีการใช้มีดอยู่ชนิดเดียวแล้วใช้กันทุกอย่างตั้งแต่แล่เนื้อ สับบะช่อ สับกระดูก หั่นผัก ก็อาจจะใช้ได้ แต่จะไม่ได้ความสะดวกเท่าที่ควร หรืออาจได้รับอุบัติเหตุขณะที่ใช้ได้ เพราะไม่ใช่ประโยชน์ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้เป็นการเฉพาะอย่าง

การออกแบบเก้าอี้ก็เหมือนกัน หน้าที่ใช้สอยเบื้องต้นของเก้าอี้ คือใช้สำหรับนั่ง แต่นั่งในกิจกรรมใดนั่งในห้องรับแขก ขนาดลักษณะรูปแบบเก้าอี้ก็เป็นความสะดวกในการนั่งรับแขก พูดคุยกัน นั่งรับประทานอาหาร ขนาดลักษณะเก้าอี้ก็เป็นความเหมาะสมกับโต๊ะอาหาร นั่งเขียนแบบบนโต๊ะเขียนแบบ เก้าอี้ก็จะมีขนาดลักษะณที่ใช้สำหรับการนั่งทำงานเขียนแบบ ถ้าจะเอาเก้าอี้รับแขกมาใช้นั่งเขียนแบบ ก็คงจะเกิดการเมื่อยล้า ปวดหลัง ปวดคอ แล้วนั่งทำงานได้ไม่นาน ตัวอย่างดังกล่าวต้องการที่จะพูดถึงเรื่องของหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและละเอียดอ่อนมาก ซึ่งนักออกแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด